Charles Groenhuijsen

Public speaker

Toen ik in 1973 in de journalistiek begon, had ik naast mijn Remington-schrijfmachine een dik pak kopijpapier van De Volkskrant liggen. Daar was ik meestal vrij vlot doorheen. Als je op reis ging, nam je die typemachine in een speciale koffer mee. Je artikelen belde je per telefoon door.

Ik herinner me dat onze kinderen bij een van onze verhuizingen op de zolder zo’n typemachine ontdekten. Ze probeerden er vergeefs aan de verkeerde kant een velletje papier in te draaien. Toen het wel gelukt was, moesten ze grinniken om dat belletje dat klonk, als je bijna aan het einde van de regel was. De Goeie Ouwe Tijd…

Even vooruit spoelen naar 2019.

Ons vak is net als de wereld om ons heen onherkenbaar veranderd. En verbeterd! Ja, we hebben grote uitdagingen (klimaat, ongelijkheid, immigratie) maar er is ook zo veel beter, goedkoper en sneller.